VOORWAARDEN RETOURZENDINGEN

 Voorwaarden voor retourzendingen.

 
1) Algemeen.
Door aankoop van de producten aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden voor retourzendingen.
 
2) Garantie voorwaarden.
Voor uw retourzending dient u via e-mail: returns@innonautic.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. een retourformulier aan te vragen.Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de factuur bij te voegen.In het geval er geen factuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan € 25,- administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.De garantietermijn van Inno Nautic bedraagt voor al onze producten 24 maanden na datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker. Mocht de fabrikant een andere garantietermijn stellen dan zal deze prevaleren boven die van Inno Nautic.Reparatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn kunnen de garantieduur niet verlengen.Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:1. Voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water of dranken; 3. Het niet in acht nemen van de gestelde installatie/montagevoorschriften; 3. Door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde; 4. Indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de goederen worden verricht door derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming;5. Het serienummer op het garantiebewijs en/of product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd; 6. Indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.
 
3) Probleembeschrijving.
Het formulier voor retourzendingen dient volledig te worden ingevuld. Artikelen waarbij het probleem niet duidelijk is omschreven (zoals b.v. "defect", "maakt geluid", "is kapot") zullen door ons niet worden behandeld. Er zal dan € 35,= administratie, verwerking en onderzoek kosten in rekening worden gebracht.
 
4) Onterechte garantieaanspraken.
In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet lezen, softwarematige problemen op producten die geleverd zijn zonder software, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van € 35,= in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend. 
 
5) Verpakking.
Bij retourzending dient het artikel verpakt te zijn in de originele verpakking. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt vervalt het recht op garantie. Er zal dan € 25,= administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.
6) Artikelen van derden.
Artikelen die niet gekocht zijn bij Inno Nautic worden retour gezonden. Er zal dan € 25,=administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht, alsmede de transportkosten.
7)Transportkosten.
Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan Inno Nautic zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt Inno Nautic voor haar rekening.
 
8) Transportschade.
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u dit direct te melden bij de transportmaatschappij en bij Inno Nautic. Dit dient binnen 2 dagen na aflevering van de goederen te geschieden via service@innonautic.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
9) Herroepingstermijn.
In het kader van de wet "verkoop op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand ( internet, telefoon en fax ) het recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 10 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 10 werkdagen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour sturen aan het adres vermeld op de voorzijde van het retour formulier. Als peildatum geldt de afleveringsdatum van de vervoerder. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 30 dagen terug op uw rekening. De wet “verkoop op afstand” is alleen van toepassing op consumenten, voor bedrijven is deze voorwaarde dus niet van toepassing.
Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd het origineel van de aankoopfactuur bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer. 
Speciaal voor u bestelde en/of op maat gemaakte artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Inno Nautic. Restitutie zal derhalve niet plaatsvinden. 
 
10) Slotbepaling.
Inno Nautic houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor retourzendingen te wijzigen en/of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Inno Nautic.
 
DOWNLOAD HIER HET RETOURFORMULIER